BMI kalkulačka a ako vypočítať BMI (index telesnej hmotnosti)

BMI znamená Body mass index znamená index telesnej hmotnosti. V tomto článku sa pozrieme, ako funguje BMI kalkulačka a ako vypočítať BMI. Pomocou neho sa odhadujú riziká spojené s obezitou, je dobré ho poznať, ak ide o zdravie a prevenciu. BMI sa počíta podľa vzorca BMI, ktorý sa rovná hmotnosti v kilogramoch, ktorú treba videliť telesnou výškou v metroch na druhú.

Vzorec BMI

BMI = hmotnosť v kilogramoch / (telesná výška v metroch)²

Popis pre výpočet: BMI sa počíta podľa vzorca BMI, ktorý sa rovná hmotnosti v kilogramoch, ktorú treba videliť telesnou výškou v metroch na druhú.

Výsledkom výpočtu BMI je číslo. Čím je číslo vyššie, tým je človek na svoju váhu ťažší. BMI je normálne v hodnotách medzi 20 až 25. V tomto rozmedzí je diéta zbytočná Takto by sa dosiahlo iba spomalenie metabolizmu, a mohli by ste menej jesť.

BMI kalkulačka: Ako vypočítať BMI
BMI kalkulačka: Ako vypočítať BMI (Zdroj: unsplash.com)

BMI tabuľka výsledkov

Podľa klasifikačnej tabuľky pre výpočet BMI, Body mass index znamená index telesnej hmotnosti, si môžete zistiť na čom ste.

BMI

Kategória

Riziko

pod 18,5

Podváha

stredné až vysoké

18,5 – 24,9

Normálna hmotnosť

nízke

25,0 – 29,9

Nadváha

zvýšené

30,0 – 34,9

Obezita 1. stupňa

stredné

35-39,9

Obezita 2. stupňa

vysoké

nad 40

Obezita 3. stupňa

životu nebezpečné