Čo môže spôsobiť neliečená chrípka?

Množstvo pacientov považuje chrípku len za akési bežné ochorenie, ktorému netreba venovať pozornosť. Áno, chrípka sa dá „prechodiť“ a po nejakom období môže mať človek pocit, že je ochorenie zažehnané. No neliečená chrípka môže privodiť vážne zdravotné komplikácie.

Čo môže spôsobiť neliečená chrípka?
Čo môže spôsobiť neliečená chrípka? (foto: unsplash.com)

Rizikové skupiny osôb

Na chrípku môže ochorieť ktokoľvek. Častejšie sa však toto ochorenie vyskytuje u detí a mládeže. Pokiaľ ide o komplikácie, ktoré môžu vyústiť dokonca k ohrozeniu života, k najrizikovejším skupinám patria seniori, pacienti s chronickými ochoreniami srdca, ciev, pľúc, obličiek, s poruchami imunity, prípadne onkologickí pacienti.

Veľmi ohrozenou skupinou sú aj tehotné ženy. Najmä v začiatkoch tehotenstva môže chrípka spôsobiť spontánny potrat. Avšak nielen u týchto osôb platí, že chrípku je nutné vyležať v posteli a poctivo liečiť. Komplikácie môžu nastať aj u úplne zdravej dospelej osoby, ak sa chrípka nelieči.

Chrípka môže byť smrteľná

Zdá sa vám toto tvrdenie prehnané? Pozrite si štatistiky. Aj v dnešnej dobe totiž na chrípku, respektíve komplikácie s ňou spojené, umiera na svete približne 500tisíc ľudí ročne. Čo určite nie je zanedbateľné číslo. Aké komplikácie môže chrípka spôsobiť?

  • 1. Srdcovocievne komplikácie. Oslabenie a zápal srdcového svalu. V prípade pacientov so srdcovými chorobami je chrípka často smrteľná.
  • 2. Respiračné komplikácie. Od zápalu priedušiek, prínosových dutín a uší, až k zápalu pľúc. Dôsledkom môže byť dokonca úplné zlyhanie funkcie pľúc.
  • 3. Neurologické komplikácie. Možný je zápal mozgu a mozgových blán.

Nezabúdajte, že chrípka sa musí vyležať! Ostaňte doma a doprajte si pokoj na lôžku. Nutný je dostatok tekutín, zvýšený príjem vitamínu C, prípadne lieky na zníženie teploty. Ak príznaky chrípky nepoľavujú a teplota neklesá ani po troch dňoch, kontaktujte lekára.

Text: PR